Hệ thống phân phối sản phẩm Cadi-Sun

Phòng Xuất nhập khẩu

   

Ông Phạm Mạnh Hải – Giám đốc Xuất nhập khẩu
   
Phòng Xuất nhập khẩu được thành lập năm 2009 với nhiệm vụ chính xuất, nhập khẩu vật tư-hàng hóa và dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo của cán bộ trẻ, tâm huyết và đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị của CADI-SUN liên tục tăng trưởng qua các năm, thị trường ngày càng mở rộng ra các nước trong khu vực và trên thế giới, là “cánh tay phải đắc lực” góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:
- Ông Phạm Mạnh Hải – Giám đốc Xuất nhập khẩu
- Địa chỉ: Ngõ 320 đường Khương Đình, Cụm 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.35578318
- Fax: 024.35574005
- Mobile: 093.853.9999
- Email: haipm@cadisun.vn