Hệ thống phân phối sản phẩm Cadi-Sun

Chi nhánh CADI-SUN tại Thanh Hóa

   
Bà Trần Thị Ánh Nguyệt – Giám đốc Chi Nhánh Thanh Hóa   
Đặt tại Xã Đông Hải - Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Chi nhánh Thanh Hóa đã trở thành trụ sở giao dịch chính thức của tập đoàn CADI-SUN tại khu vực Bắc Miền Trung năm 2008 theo GPKD Số 2613000299 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp.

Trong suốt quá trình xây dựng, hình thành và phát triển với nhiều sự biến đổi về chất trong mô hình quản lý, hoạt động của chi nhánh Thanh Hóa trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế CADI-SUN tăng trưởng, giữ tín nhiệm trong kinh doanh và tạo được niềm tin với khách hàng, đối tác trong khu vực.


Thông tin liên hệ:

Bà Trần Thị Ánh Nguyệt – Giám đốc Chi Nhánh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Lô 997 Đồng Lễ - Xã Đông Hải - Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Email: Tranthianhnguyet.thanhhoa.cds@gmail.com

- Tel : (84-37) 3917988

- Fax: (84-37) 3917989

- Mobile: 0978335487