Lĩnh vực hoạt động

Nhà máy Bắc Dương hoạt động trong các lĩnh vực:
- Gia công: đúc, cán kéo đồng/nhôm
- Sản xuất dây và cáp điện cao, trung, hạ thế
- Sản xuất cáp điện chậm cháy, chống cháy
- Sản xuất vật tư, thiết bị điện


 


Nhà máy Bắc Dương chuyên sản xuất dây và cáp điện cao, trung, hạ thế

 
Lượt truy cập: 157795 Online:
Copyright @ 2012  CADISUN
Chia sẻ: