Liên hệ

Nhà máy Bắc Dương

 

- Địa chỉ: Km 35+400, Quốc lộ 5A, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
- Người liên hệ: Ông Trần Đức Doanh                          Chức vụ: Giám đốc Nhà máy
- Mobile:  0914323118
- Tel: (+84-220) 3775577
- Fax: (+84-220) 3775411
Lượt truy cập:Online:
Copyright @ 2012  CADISUN

Chia sẻ: