Liên hệ

Nhà máy Hoàng Dương
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lương Điền-xã Lương Điền-huyện Cẩm Giàng-Tỉnh Hải Dương
- Người liên hệ: Ông Trần Văn Hưng - Giám đốc
- Mobile: 0989.372.371 
- Tel: (+84-220) 3776444 
- Fax: (+84-220) 3776444
- Email: hungtv@cadisun.vn
Lượt truy cập:Online:
Copyright @ 2012  CADISUN

Chia sẻ: