Liên hệ


  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Dương
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Lương Điền-xã Lương Điền-huyện Cẩm Giàng-Tỉnh Hải Dương
Người liên hệ: Ông Bùi Văn Đà - Giám đốc               
Mobile: 0989.666.065  
Tel: (+84-220) 3571888
Fax: (+84-220) 3571888
Email: gdtruongduong@cadisun.com.vn
Lượt truy cập:Online:
Copyright @ 2012  CADISUN

Chia sẻ: