Cáp đồng ngầm 5 ruột - DSTA 3x+2x
Cáp đồng ngầm 5 ruột - DSTA 3x+2x
Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan
- Quy cách: Cu(Al)/XLPE/PVC/DSTA/PVC
- Ruột dẫn: Đồng 99.99 %, Nhôm 99.7 %
- Số lõi: 5
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
- Mặt cắt danh định:
  + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2
   + Ruột dẫn đồng Từ 10 mm2 đến 1000 mm2
- Điện áp danh định: 0.6/1 kV
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90 oC
- Đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
- Ứng dụng: Dùng để truyền tải, phân phối điện năng trong dân dụng và công nghiệp.
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.