Lịch sử phát triển

Năm 2007 – 2010:
  • Làm thủ tục xin cấp phép thành lập Cụm công nghiệp Lương Điền
  • Được UBND Tỉnh Hải Dương cấp phép và phê duyệt dự án đầu tư
  • Lập quy hoạch tổng thể, đền bù và giải phóng mặt bằng
 Năm 2011-2015:
  • Triển khai và hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 Cụm công nghiệp Lương Điền
  •  Tiến hành san lấp mặt bằng và triển khai các hạng mục đầu tư
  •  Làm thủ tục xin cấp phép đầu tư cụm làng nghề và dịch vụ thương mại, du lịch
  •  Kêu gọi đầu tư cho thuê hạ tầng, mặt bằng sản xuất, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%.
 Năm 2015 – nay: 
  • Triển khai làm thủ tục xin đầu tư giai đoạn 2 mở rộng Cụm Công nghiệp Lương Điền
Lượt truy cập: 157795 Online:
Copyright @ 2012  CADISUN
Chia sẻ: