CADI-SUN tham gia Chương trình thí điểm của Tổng cục Hải quan

Sự kiện nổi bật

CADI-SUN tham gia Chương trình thí điểm của Tổng cục Hải quan

CADI-SUN là một trong 20 doanh nghiệp được chọn tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Cục Hải quan TP Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ; trao giấy chứng nhận thành viên Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan (gọi tắt là Chương trình). Tại đây, Cục đã trao Giấy chứng nhận thành viên giai đoạn 1 của Chương trình cho Công ty CADI-SUN. Giai đoạn 2, đơn vị này có thêm 5 doanh nghiệp đăng ký tham gia, nâng tổng doanh nghiệp lên con số 20.

CADI-SUN tham gia Chương trình thí điểm của Tổng cục Hải quan
Ông Phan Hoài Nam (Phó Giám đốc Xuất nhập khẩu, Công ty CADI-SUN) nhận Giấy chứng nhận tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan của Tổng cục Hải quan.

Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan triển khai theo Quyết định 1399 ngày 15/7/2022 của Tổng cục Hải quan. Mục đích tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí cho doanh nghiệp thông qua việc nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu. Hỗ trợ doanh nghiệp hạn chế, khắc phục các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hải quan, chủ động có biện pháp phòng, tránh vi phạm pháp luật hải quan, nâng cao tính tự tuân thủ pháp luật của doanh nghiêp. Bên cạnh đó, thiết lập mối quan hệ đối tác tin cậy giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh làm cơ sở tạo thuận lợi thương mại, nâng cao cạnh tranh của doanh nghiệp.

Giai đoạn 1, toàn quốc có 123 doanh nghiệp được chọn tham gia thí điểm, hiện Chương trình đã bước vào giai đoạn 2.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đến nay việc thực hiện thí điểm đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt, trong 15 doanh nghiệp tham gia giai đoạn 1 có 3 đơn vị được nâng mức xếp hạng tuân thủ, 13 đơn vị không thay đổi mức độ xếp hạng.
Lượt xem: 369
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*