Thư cảm ơn CBNV của chủ tịch HĐQT/TGĐ công ty CADI-SUN nhân ngày kỷ niệm thành lập Công ty 20/4/2020