Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương

Sự kiện nổi bật

Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương

28/12/2019 9:52:00 SA

Ngày 28/12/2019, tiếp tục thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ hoạt động 5S lần 2, năm 2019, Ban 5S nhà máy Bắc Dương và Hoàng Dương tiến hành đánh giá khối văn phòng Công ty và nhà máy Đại Dương. 

Dưới đây là những hình ảnh tại buổi đánh giá: 

Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương
Họp khai mạc tại khối Văn phòng Công ty

Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương

Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương
Kho thương hiệu được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ

Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương

Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương

Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương

Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương

Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương

Chùm ảnh: Đánh giá 5S tại văn phòng công ty và nhà máy Đại Dương
Kết luận tại nhà máy Đại Dương
Lượt xem: 524
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*