CADI-SUN thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Nhà máy Bắc Dương

Sự kiện nổi bật

CADI-SUN thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Nhà máy Bắc Dương

02/10/2020 3:02:00 CH

Tổng Giám đốc CADI-SUN vừa quyết định thưởng 50 triệu đồng cho tập thể NLĐ tham gia sáng kiến cải tiến chuyển đổi công nghệ sản xuất nhựa tại Nhà máy Bắc Dương, theo quy chế khen thưởng Kaizen/5S của Công ty.

Là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật, Kaizen có nghĩa là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”. Việc áp dụng Kaizen tạo ra môi trường làm việc thoải mái, thúc đẩy họ không ngừng sáng tạo đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến làm lợi cho công ty. Đây được xem là chìa khóa thành công của nhiều doanh nghiệp tại các quốc gia trong đó có Việt Nam.

 
CADI-SUN thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Nhà máy Bắc Dương

Nhóm tham gia cải tiến công nghệ sản xuất nhựa tại Nhà máy Bắc Dương

Nhận thấy ý nghĩa thiết thực đó, Ban lãnh đạo CADI-SUN đã áp dụng Kaizen vào hoạt động Quản lý, sản xuất, kinh doanh từ năm 2010. Mục tiêu Công ty đặt ra là: cải thiện tinh thần làm việc, nâng cao năng suất lao động, tăng cường chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động, từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công ty cũng luôn khuyến khích người lao động phát huy khả năng sáng tạo, tham gia nghiên cứu và đóng góp các sáng kiến cải tiến quy trình nghiệp vụ, kỹ thuật sản xuất. Đồng thời, Công ty còn quy định cụ thể chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt hoạt động Kaizen.

 
CADI-SUN thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Nhà máy Bắc Dương

Việc chuyển đổi công nghệ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất cho Công ty

Tròn 10 năm áp dụng, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CBNV và NLĐ trong Công ty đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại các nhà máy và mang lại hiệu quả cao. Gần đây nhất vào cuối tháng 9/2020, Tổng Giám đốc CADI-SUN đã quyết định thưởng 50 triệu đồng cho tập thể tham gia sáng kiến cải tiến công nghệ sản xuất nhựa tại Nhà máy Bắc Dương, gồm: Anh Trần Đức Doanh (GĐ Nhà máy), anh Vũ Mạnh Tương, anh Đỗ Khắc Đồng, anh Trần Đức Diễn, anh Nguyễn Đình Đoàn và anh Vũ Tiến Cường.

Sáng kiến này đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, vật tư và nâng cao năng suất, giảm lượng phế phẩm, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và tiết kiệm điện năng.

Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng Kaizen tại CADI-SUN đã gópphần không nhỏ vào việc tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy, Lãnh đạo Công ty hy vọng rằng trong thời gian tới, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi và đề xuất các sáng kiến trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, đóng góp vào thành công chung của CADI-SUN.


 
Lượt xem: 462
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*