Kết thúc đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần 1 năm 2022

Hỗ trợ trực tuyến

Sự kiện nổi bật

Kết thúc đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần 1 năm 2022

27/05/2022 10:22:00 SA

Khối văn phòng Công ty và các nhà máy của CADI-SUN vừa kết thúc đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần 1 năm 2022. Việc áp dụng các quy trình – quy định vào hoạt động sản xuất – kinh doanh đã góp phần mang lại kết quả tốt đẹp cho đợt đánh giá.

Hiện nay, CADI-SUN đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Để duy trì việc thực hiện đúng – đủ các quy trình, quy định, bên cạnh việc thuê chuyên gia đánh giá độc lập bên ngoài thì hàng năm CADI-SUN đều tổ chức định kỳ 2 đợt đánh giá nội bộ từ đó kịp thời sửa đổi, bổ sung, cải tiến cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, việc kiểm tra được tiến hành theo hình thức đánh giá chéo giữa các khối văn phòng công ty và nhà máy. Các đoàn chuyên gia đánh giá đã lập danh sách chi tiết các quy trình, quy định, điểm cần đánh giá đối với từng phòng/ban/bộ phận. Các đơn vị được đánh giá cũng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, tạo mọi điều kiện và sẵn sàng trả lời, giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của chuyên gia đánh giá.

Trong kỳ đánh giá lần 1 năm nay, Khối Hành chính đánh giá Nhà máy Bắc Dương, Khối Kinh doanh đánh giá nhà máy Hoàng Dương, Nhà máy Đại Dương đánh giá Khối Hành chính, Nhà máy Bắc Dương đánh giá Khối Kinh doanh và Nhà máy Hoàng Dương đánh giá Nhà máy Đại Dương. Sau các buổi làm việc tập trung và tích cực, các đoàn đánh giá đã ghi nhận nhiều điểm tích cực trong việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh trong kỳ đánh giá nội bộ:

 
Kết thúc đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần 1 năm 2022

Kết thúc đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần 1 năm 2022

Kết thúc đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần 1 năm 2022

Kết thúc đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần 1 năm 2022

Kết thúc đợt đánh giá chất lượng nội bộ lần 1 năm 2022 
Lượt xem: 702
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*