Đánh giá ISO đợt 1 năm 2023

Sự kiện nổi bật

Đánh giá ISO đợt 1 năm 2023Trong các ngày 14, 22 và 29-6, Ban ISO công ty đã tiến hành đánh giá nội bộ lần 1 năm 2023 đối với các đơn vị/nhà máy. Đây là hoạt động định kỳ 2 lần/năm nhằm xem xét sự phù hợp của tài liệu ISO, kết quả vận hành hệ thống, xác định hiệu lực, hiệu quả của các quy trình, đồng thời phát hiện các điểm không phù hợp để điều chỉnh phù hợp.

Đánh giá ISO đợt 1 năm 2023

Quá trình đánh giá diễn ra nghiêm túc, khách quan và đúng quy định. Theo chuyên gia, các phòng ban cơ bản thực hiện đúng và đầy đủ quy trình hướng dẫn theo hệ thống, tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần lưu ý khắc phục thời gian tới. Những nội dung này đã được nêu trong báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả kiểm tra và gửi cho các đơn vị làm căn cứ khắc phục.

Đánh giá ISO đợt 1 năm 2023

Đánh giá ISO đợt 1 năm 2023

Đánh giá ISO đợt 1 năm 2023

Đánh giá ISO đợt 1 năm 2023

Đánh giá ISO đợt 1 năm 2023

Đánh giá ISO đợt 1 năm 2023

Ban ISO đề nghị lãnh đạo các đơn vị, bộ phận nhắc nhở cá nhân liên quan thực hiện khắc phục theo phiếu yêu cầu KPPN, cũng như xem xét các khuyến nghị để điều chỉnh, cải tiến tốt hơn. Đối với Khối kinh doanh, công ty đã tiến hành đánh giá vào sáng 29-6 và sẽ thông báo ngay khi có kết quả.


 
Lượt xem: 1014
Họ tên*
Địa chỉ Email*
Tiêu đề*
Nội dung*