CADI-SUN tại Lễ tôn vinh Doanh nhân, Doanh nghiệp Thăng Long 2022